De tarieven van DenKK Juristen variëren van € 185 ex BTW per uur tot € 235 ex BTW per uur. Welk tarief van toepassing is, is afhankelijk van de complexiteit en of meerdere specialismen, zoals auteursrecht en mediarecht, met elkaar gecombineerd moeten worden. Indien gewenst kan voor een specifieke opdracht een op maat gesneden offerte gedaan worden.

Omdat wij hebben ervaren dat alle juridische zaken in de media- en entertainmentbranche dringend zijn, hanteren wij geen toeslag voor spoedeisendheid.

Voor dienstverlening door DenKK Juristen in het kader van een interim-opdracht die wordt uitgevoerd op het kantooradres van de opdrachtgever, worden de daarvoor geldende tarieven separaat met de opdrachtgever overeengekomen.

Op al onze werkzaamheden zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Gedragsregels

De binnen de maatschap DenKK Juristen werkzame juristen voeren hun werkzaamheden uit als zelfstandig gevestigde juristen. Omdat op de dienstverlening door zelfstandig gevestigde juristen – anders dan bijvoorbeeld bij notarissen of advocaten – niet automatisch gedragsregels van de beroepsgroep van toepassing zijn, kan bij de opdrachtgever onduidelijkheid ontstaan over de wijze waarop de dienstverlening wordt uitgevoerd.

Vragen als: ‘Hoe wordt omgegaan met vertrouwelijke informatie?’ en ‘Hoe wordt er omgegaan met ´conflicts of interests’ ? kunnen daarbij naar voren komen.

DenKK Juristen vindt het belangrijk hierover op voorhand duidelijkheid te verschaffen aan zijn opdrachtgevers en heeft in dit verband haar eigen gedragsregels opgesteld. Op alle door DenKK Juristen verleende diensten zijn de onderstaande gedragsregels dan ook van toepassing.

Hier vind je onze Gedragsregels.