De combinatie van de specialismen in DenKK Juristen bestrijkt het hele spectrum van audiovisuele media en (live)entertainment, variërend van film- en televisieproducties tot evenementen en musicals. Door de jarenlange ervaring in de media- en entertainmentwereld, onderscheidt DenKK Juristen zich in het bieden van op de praktijk toegesneden diensten.

Potentiële opdrachtgevers zijn producenten, omroepen, entertainmentbedrijven, auteurs en mediafinanciers. De kennis van DenKK Juristen biedt het grootste rendement bij inschakeling in een vroeg stadium van een project.

Door de combinatie van onze expertise denken wij mee op operationeel, tactisch en strategisch niveau.

Intellectueel eigendomsrecht

 • Opstellen, beoordelen en meeonderhandelen van overeenkomsten waarin auteurs- of naburige rechten worden overgedragen of in licentie gegeven.
 • Lobbyen voor en opstellen, beoordelen en meeonderhandelen van wetgevingsvoorstellen en convenanten tussen (branche-)organisaties op het gebied van auteurs- of naburige rechten, zowel in nationaal verband als in EU-verband.
 • Opstellen, beoordelen en meeonderhandelen van overeenkomsten met nationaal en internationaal talent, zoals artiesten, acteurs, zangers, presentatoren etc.
  • Opstellen, beoordelen en meeonderhandelen van overeenkomsten met creatieve medewerkers aan producties zoals schrijvers, vertalers, componisten, arrangeurs, regisseurs, choreografen, decor- en kostuumontwerpers etc.
  • Opstellen, beoordelen en mede-onderhandelen van merchandising overeenkomsten, contracten m.b.t. secundaire exploitatie (CD´s/DVD´s etc), sponsoring overeenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten met marketing- en promotiepartners en omroepen
  • Juridisch management muziekrechten: opstellen, beoordelen en meeonderhandelen van muziekuitgave-overeenkomsten, distributie-overeenkomsten, overeenkomsten met componisten, overeenkomsten met collectieve rechten organisaties;
  • Adviseren m.b.t. en behandelen van auteursrechtelijke claims en aanspraken uit portretrecht en kwesties m.b.t. onrechtmatige publicaties en overige IP kwesties
  • Opstellen van alle overige relevante overeenkomsten, zoals quitclaims, deelnemers-overeenkomsten;

  Mediarecht

  • Advisering over mediarechtelijke regelgeving (bijvoorbeeld: sponsor- en (sluik)reclameregime concreet toepassen op te ontwikkelen radio- en tv programma’s en daarbij meedenken over de mogelijkheden die deze regimes bieden, advisering over nevenactiviteiten etc).  
  • Publiek private samenwerkingsverbanden met de publieke omroep beoordelen op mediarechtelijke aspecten, waaronder het verstrekken van staatssteun.

  (Film) financiering

  • Opstellen, beoordelen en meeonderhandelen van investeringsovereenkomsten.
  • Opstellen, beoordelen en meeonderhandelen van overeenkomsten die gegenereerde geldstromen m.b.t. (film)producties controleren.
  • Opstellen, beoordelen en meeonderhandelen van overeenkomsten over de verdeling, verantwoording en afrekening van royalties.

  Collectief Rechtenbeheer

  • Advies over toepassing van in collectief verband tot stand gekomen (vergoedings)regelingen waaronder het zogenaamde model voor vrijwillig collectief beheer voor video-on-demand.
  • Opstellen, beoordelen en meeonderhandelen van collectieve vergoedingsovereenkomsten.
  • Advies over toepassing van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten.

  Algemeen

  • Opstellen/beoordelen en mede-onderhandelen algemene inkoop- / verkoopvoorwaarden en commerciële contracten (inkoop-, verkoop-, facilitaire contracten);
  • Opstellen/beoordelen van samenwerkingsovereenkomsten
  • Adviseren m.b.t. privacyregelgeving, opstellen privacy-, cookiestatements, algemene voorwaarden.
  • Adviseren m.b.t. arbeidsrechtelijke vraagstukken, opstellen en beoordelen arbeidsovereenkomsten en overeenkomsten van opdracht; adviseren m.b.t. vraagstukken aangaande (fiscale- en sociaal-verzekeringsrechtelijke) zelfstandigheid van medewerkers
  • Adviseren m.b.t. juridische aspecten van marketing- /reclame-promotionele acties;
  • Overige algemene bedrijfsjuridische advisering